Egész évben a lakosság szolgálatában!

Útfenntartási feladatok:
 
A forgalmi igénybevételtől, az időjárási, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges
  • tevékenységek ellátása, amely alkalmas a meglévő közutak, illetve járdák állagának megóvására.
   -    hidak és műtárgyak fenntartása,
   -    vízelvezetési feladatok: útpadkák lenyesése, közterületen rézsűk, árkok karbantartása, ingatlantulajdonosok által az árkokból kitermelt föld, hordalék elszállítása,
   -    közúti jelzések és úttartozékok fenntartása: oszlopok, táblák kihelyezése, korlátok javítása, kihelyezése, mázolása.
 
Útüzemeltetési feladatok:
 
A közúti forgalom biztonságos és kultúrált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát elõsegítő szolgáltatások, rendszeres beavatkozások összessége.
   -    útburkolat tisztántartása, vízelvezetés biztosítása,
   -    forgalom biztonságát veszélyeztetõ helyzet elhárítása,
   -    mûtárgyellenõrzés, elemi károk elhárítása,
   -    úttartozékok tisztítása, jelzőtáblák helyreállítása,
   -    forgalomterelés, útlezárás,
   -    közúti növényzet gondozása:  - kaszálás, fametszés, levágott gallyak elszállítása
 
Úttisztítás
 
Elvégzendő feladataink:
   -    városközponti utak, közterületek, járdák kézi seprése, takarítása   (5.000 m2)
   -    18 db buszmegálló takarítása, ott összegyűjtött szemét elszállítása
   -    városi rendezvények helyszínén nagytakarítás színpadépítés
   -    Pásztó -  Hasznos kerékpárút takarítása, kihelyezett szemétgyűjtõ edények folyamatos ürítése, fűnyírás
   -    téli időszakban kézi csúszásmentesítés végzése önkormányzati területeken
   -    utcai szemétgyűjtõk karbantartása, ürítése
   -    padkatakarítás.