Egész évben a lakosság szolgálatában!

EBRENDÉSZET

 

Bejelentés

A város közigazgatási határain belül kóbor, talált, elkobzott, veszettség gyanús háziasított állatfajokat a 06-32/460-189 telefonszámon tudják bejelenteni,(munkanapokon 7-15 óráig), vagy a vargazd@invitel.hu e-mail címen (bármikor).

 

Az önkormányzat megbízásából, Pásztó közigazgatási területéről, a közterületen gazdátlanul hagyott, vagy kóborló ebeket bejelentés alapján befogjuk és elszállítjuk. Minden befogott kutyát 14 napig őrzünk a telephelyünkön. A beszállított kutyákról felvilágosítást adunk a fenti elérhetőségeink bármelyikén.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a befogott állatokat a 14 nap eltelte után, állatorvos közreműködésével elaltatjuk!

A kutyájukért jelentkezők hozzák magukkal, (ha van!), a kutya oltási igazolványát valamint a fajtatisztáknál az igazoló dokumentumokat. Ha nem tudják igazolni a veszettségi oltás érvényességét és a chip beültetésének dátumát, számát, akkor a kutyát csak oltva és chippel ellátva vihetik haza, aminek a költségeit szintén viselniük kell.

Chippel ellátott és oltott ebek esetében a befogás díját (3.175,-Ft/állat) és minden megkezdett napra a tartási díjat (300,-Ft/nap) kell megfizetnie a kutyáért jelentkezőnek.

Vonatkozó szabály, a Kormány 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (pdf)

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása: A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-a a következő (10)–(12) bekezdésekkel egészül ki:

„ Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható."

2013. év januárjától kötelező a kutyák microchippel történő egyedi azonosítása!

Munkánk során sajnos évről évre egyre több állatot fogunk be és szállítunk a telephelyünkre. A kidobott, megunt, elkóborolt ebek felelőtlen emberi magatartás áldozatai. Nem szabadna elfelejtenünk, hogy a kutya az ember legrégibb háziasított társa, a fejlődés során  védte az embert, őrizte vagyonát és egy sor más tevékenységben is hűséges társa volt és az ma is.

Mindenkinek, aki kisállatot vesz magához, számolnia kell azzal, hogy egy élőlény nem játékszer. Nem lehet visszaadni vagy kidobni, ha mégis más az elképzelésünk. Nem lehet leadni, ha nyaralni megyünk, nem lehet őt több napra egyedül hagyni, szóval egész életstílusunkat hozzá kell igazítani. Etetni, itatni, gondozni kell és évente többször állatorvosi kontrollra vinni. Mivel kedvenceink nem tudnak beszélni - ha bajba kerülnek, nem tudnak segítséget kérni -, így aki állatot akar tartani, annak előre kell gondolni az ilyen helyzetekre is.

____________________________________________________________________________

 

Részletek Dr. Tasi Borbála, Pásztó város címzetes főjegyzője, 2013. március 5-én kelt tárgyban írott felhívásából, amely napjainkra vonatkozóan is aktuális és fontos információkat közöl:

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy 2012. szeptember 1-jétől hatályba lépett az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2012. (VI.11.) Korm. rendelet,mely rendelkezik az ebek kötelező egyedi azonosítóval (transzponderrel, mikrochippel) - a felhívás további szövegében: mikrochippel - való megjelöléséről. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezései szerint, az ebek mikrochippel történő megjelölését 2012. év december 31-ig el kellett végezni.


2013. január 1-jétől 4 hónaposnál idősebb eb, csak mikrochipp megjelöléssel tartható, melynek betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény kimondja, hogy a mikrochipp beültetéséért, legfeljebb 3500,- Ft-ot lehet kérni, az állat gazdájától. Ez az összeg magába foglalja a mikrochipp árát és a beültetés díját, valamint az országos eb-adatbázisba való regisztrációt is (az állat és tulajdonosának pontos adatai), melynek rendszerbe való felvezetéséről a beültetést végző állatorvos gondoskodik.

Az eb mikrochippel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző magánállatorvos, köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait, a mikrochippel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni. A magánállatorvosoknál lévő elektronikus nyilvántartások, melyek tartalmazzák az ott ellátásban részesült ebek adatait, valamint a tartás helye szerint illetékes jegyző által, legalább háromévenként végzett eb összeírás adatai (Pásztó városban legutóbb, 2012-ben megtörtént), elektronikus formában rendelkezésre állnak.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 15.000,-Ft, azaz tizenötezer forint, de mértéke az eb egyedi jelölésének (mikrochipp), vagy az egy éven belüli kötelező veszettség elleni védőoltás elmulasztása esetén, külön-külön akár 45.000,- Ft is lehet. Tehát a bírság mértéke - a jogsértés tényétől és körülményeitől függően - a jogszabályok figyelmen kívül hagyása esetén, megsokszorozódhat. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozás, mely magában foglalja az azonnali beszedési megbízás kibocsátását, a munkabérből való letiltást, végső esetben a bírság önálló bírósági végrehajtóval történő érvényesítését!

Kérem Önöket az ebtartás szabályainak szigorú és következetes betartására, az ezzel kapcsolatos jogszabályok szerinti jogkövető magatartásra, környezetük és nem utolsó sorban, kutyájuk és saját maguk érdekében.

 

Pásztó, 2013. március 5.

dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző