Egész évben a lakosság szolgálatában!

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a volt állatvásár területe melletti területen megnyílott a lakosságot kiszolgáló hulladék udvar, melyet a Salgótarjáni Városgazdálkodási Üzem Nonproft Kft üzemeltet.

Nyitva tartási idő:
Hétfő:szünnap
Kedd:12-15
Szerda:7-11
Csütörtök:12-15
Péntek:7-11
Szombat:minden páratlan héten 8-11

 

Hulladékudvarok üzemeltetése és a hulladék átadásának rendje

A lakossági hulladékudvarok működésének célja a háztartásokban keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének biztosítására.

A Hulladékudvarokba a közszolgáltatási területen ingatlannal rendelkező természetes személy ingatlanhasználók szállíthatják be hulladékaikat térítésmentesen az alábbiak szerint:

  • veszélyesnek nem minősülő hulladékot évente 1000 kg mennyiségig;
  • veszélyes hulladékból évente 100 kg-ot (ide tartoznak a veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések is);
  • zöld hulladékot 1000 kg évente (vágott fű, lomb, nyesedék, stb.);
  • valamint a termékként tovább nem használható, személyautó gumiabroncsból évente 8 db-ot.
A beszállítások rendje:
  • személyi igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, a magánszemély igazolja, hogy a közszolgáltatási területen lakik, illetve
  • a 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (2) szerint igazolja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére megfizette (pl. befizetett csekk bemutatása).
  • Társasházak, lakásszövetkezetek ingatlanhasználói a közszolgáltatási díj megfizetését az aktuális közös költség megfizetésének igazolásával (amely történhet erről szóló készpénz-átutalási megbízás, átutalást igazoló tranzakciós bizonylat, valamint ha ezek egyike sem áll valamilyen okból rendelkezésre, a közös képviselő e minőségben, az Ön nevére szóló igazolás kiállításával) történhet, természetesen lakcímkártya és személyi igazolvány egyidejű bemutatásával.
A hulladékok hulladékudvarokba történő szállításáról, illetve az átadandó hulladéknak a kijelölt gyűjtőedényben történő elhelyezéséről a hulladékbirtokos magánszemély a hulladékudvar kezelőjének utasítása szerint saját maga köteles gondoskodni.

Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni, úgy a hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

Forrás: Salgótarjáni Városgazdálkodási Üzem Nonproft Kft.
 
 
 
 
Tisztelt Pásztóiak, Hasznosiak és Mátrakeresztesiek!
 
Mint arról már korábban értesítettük Önöket, 2016. január 01-től Pásztó város közigazgatási terültén a salgótarjáni VGÜ Nonprofit Kft. végzi a hulladékgyűjtést, -szállítást.
Kérjük Önöket, hogy a jövőben a hulladékszállítással kapcsolatos valamennyi kérdésükkel, kérésükkel, bejelentésükkel kapcsolatban a következő elérhetőségek valamelyikén a VGÜ Nonprofit Kft-hez szíveskedjenek fordulni:
 
VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
3100 Salgótarján, Kertész út 2.
3101 Salgótarján, Pf.: 120.
Tel.: 32/440-366
Tel/fax: 32/440-360
E-mail: vgu@vgu.hu
Honlap: www.vgu.hu
 
Felhívjuk azon ügyfeleink figyelmét, akiknek szemétdíj elmaradása van, hogy tartozásuk továbbra is köztartozásnak minősül, melyet - meg nem fizetés esetén - a NAV végrehajtási eljárás keretében fog behajtani.
 
 

 

 

 

 

 

Lakossági és intézményi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak

2013. július 01-től, a rezsicsökkentésre jogosultak számára

 

A Ht. 91. § (2) bekezdés alapján a természetes személy ingatlanhasználó részére meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének 90 %-át.

Fentiek értelmében 2013. július 01-től 2015. december 31-ig a hulladékszállítási közszolgáltatási díjak a következőképpen alakulnak:

 

(1) Pásztó Város közigazgatási területén a közszolgáltatási díj állandóan lakott ingatlanra

 

a./ 12.000.-Ft + ÁFA/lakás/év   60 l-es kuka igénybevétele esetén (Bruttó: 15.240,-Ft)

b./ 15.012,-Ft + ÁFA/lakás/év 110 l-es kuka igénybevétele esetén (Bruttó: 19.064,-Ft)

c./ 22.848.-Ft + ÁFA/lakás/év 240 l-es kuka igénybevétele esetén (Bruttó: 29.016,-Ft)

          

(2) A szolgáltatás évi 52 hetet figyelembe véve lakásonként heti egy alkalommal – Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2011./IV.30./ számú rendelete alapján – 60, 110 és 240 literes edénytérfogatú lakossági kommunális szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását jelenti.

 

(3) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost szemétszállítási díj terheli, amit negyedévente egyenlő részletben kell megfizetnie.

 

a./ 3.000,-Ft + ÁFA/negyedév 60 l-es kuka igénybevétele esetén (Bruttó: 3.810,-Ft)

b./ 3.753,-Ft+ ÁFA/negyedév 110 l-es kuka igénybevétele esetén (Bruttó: 4.766,-Ft)

c/ 5.712,-Ft + ÁFA/negyedév 240 l-es kuka igénybevétele esetén (Bruttó: 7.254,-Ft)

 

(4) Üdülőingatlan tulajdonosok esetében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 26 hét igénybevett szolgáltatást kell megfizetni.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közszolgáltatással érintettek, a szemétszállításért, díjat kötelesek fizetni. A díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei továbbra is adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

A közszolgáltató által eredménytelenül felszólított díjhátralékosok tartozásait a 2012. évi CLXXXV. törvény 52.§ (3) bekezdése alapján 2013 január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV) adók módjára hajtja be, melynek költsége a tartozást növeli.

A díjhátralék esedékességét követő 45 nap elteltével értesiti a NAV-ot a közszolgáltató. Ennek elkerülése érdekében kérjük, szíveskedjenek a szemétszállítás díját határidőben megfizetni, illetve a díjhátralékot rendezni.

 

Hulladékszállítási közszolgáltatás során 3400 háztartásból gyűjtjük és szállítjuk a lakossági kommunális hulladékot.

 

Várhatóan ősszel lesz "E" hulladékgyűjtés, és lomtalanítás. (Időben külön értesítést teszünk közzé a pontos dátumról.)

 

Kérjük, hogy használják ki a szelektív hulladékgyűjtési lehetőséget a meglévő hulladékgyűjtő szigeteken.

Szelektív hulladékgyűjtési helyszínek:

 

A 3 frakciós (papír,műanyag,üveg):

- 51.52.53 Hunyadi udvar

- 42.43.44 Cserhát lakótelep

- 45.46.47

Stromfeld udvar 2 frakciós (műanyag, papír):

- 40.41 Cserhát lakótelep - Madách út 5.

- 38.39 Mágnes utca eleje

- 36.37 új OTP parkoló

- 48.49.50. (2 műanyag, 1 papír) Hunyadi utca/ Látszerészek elõtt

- 34.35 piac hátsó bejárata / Magyar utca/

Az ürítések időpontjai a következők:

- szerda: papír

- péntek: műanyag

-az üveggyűjtők telítettségtől függően

 

 

 

Lakosság és költségvetési intézmények részére konténeres hulladékszállítás díja: 12.051,-Ft + ÁFA (bruttó 15.305,-Ft)

 

Gazdálkodó szervek részére alkalmazott díjak:

 

1./ 60 liter térfogatú kuka                            13.954,-Ft + ÁFA/év

 

2./ 110 liter térfogatú kuka                          25.581,-Ft + ÁFA/év

 

3./ 240 liter térfogatú kuka                          55.814,-Ft + ÁFA/év

 

4./ 1100 literes gyűjtőedény                       255.814,-Ft + ÁFA/év

 

5./ Egyedi díjjal a partnerrel történt külön megállapodás alapján.

 

6. 3 m3-es konténeres hulladékszállítás:       16.672,-Ft + ÁFA/forduló

 

 

Kutasó község közigazgatási határain belül 2014.január 1-től, a természetes személy ingatlanhasználó által fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj: 5.669,-Ft + Áfa, (bruttó: 7.200,-Ft)/év/háztartás, azaz számlázási időszakra vetítve: 1.417,-Ft+Áfa, (bruttó: 1.800,-Ft)/negyedév/háztartás.