Egész évben a lakosság szolgálatában!

Tisztelt Hozzátartozók!

 

A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama koporsós betemetés esetén 25 év,

sírbolt esetén 60 év, urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, urnasírbolt esetén 20 év, mely időtartam meghosszabbítható, újraváltható.

 

A 1997. előtt megváltott koporsós temetkezési helyek rendelkezési joga lejárt!

 

Amennyiben Ön érintett és szeretné újraváltani a sírhelyet,

kérem, keresse a temetőgondnokot személyesen a gondnoki irodában,

munkanapokon 8-16 óra között.

A temetőgondnok telefonszáma:06 30 162 4762

 

Amennyiben a hozzátartozók részéről intézkedésre nem kerül sor ebben az évben, úgy

2023-tól a sírhelyeket megszüntetjük és újraértékesítjük a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 


 

PÁSZTÓ VÁROSI KÖZTEMETŐK TEMETŐI RENDJE

 

Sírhely használati, illetve újraváltási díjai

 • Egyes sírhely                                                  10.000 Ft + ÁFA/25 év
 • Kettős sírhely                                                  20.000 Ft + ÁFA/25 év
 • Közös sírhely                                                  30.000 Ft + ÁFA/25 év
 • Gyermek sírhely                                              ingyenes/25 év
 • Díszsírhelyek                                                 ingyenes/25 év
 • Urnafülke, urnasírhely                                   10.000 Ft + ÁFA/10 év
 • Sírbolthely férőhelyenként                            50.000 Ft + ÁFA/100 év

 

Temető fenntartási hozzájárulás síremlék készítő vállalkozók részére

 • egyes síremlék                              2.000 Ft + ÁFA/db
 • kettős síremlék                             4.000 Ft + ÁFA/db
 • sírbolt síremlék                             10.000 Ft + ÁFA/db

 

 

A temetkezési helyek használati ideje - a lejárat időpontja előtt 1 évvel korábban - külön kérelem alapján meghosszabbítható. Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a megváltási idő meghosszabbítás hiányában lejár. Utóbbi esetben a temetkezési hely újra értékesíthető.

 

Létesítmények vállalkozók részére

Igénybevételi díj (ravatalozó és kapcsolódó közművek, berendezési tárgyak)

         10.000 Ft + ÁFA/alkalom

 

 

Temetőlátogatókra vonatkozó rend:

 1. A temetőbe gépjárművel behajtani csak engedéllyel rendelkezőknek lehet.
 2. A temető területére kutyát bevinni tilos!
 3. A temető területén 10 éven aluli gyermek csak felügyelettel tartózkodhat.
 4. A sírhelyekről kikerülő hulladékot a kijelölt szeméttárolóba, tároló helyekre kell helyezni.
 5. Tilos minden olyan tevékenység végzése a temető területén, amely a temetők rendjét zavarja, a kegyeleti érzést sérti.
 6. A temetőben fát, cserjét ültetni, kivágni, padot elhelyezni csak a üzemeltető engedélyével lehet.
 7. A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt 1 órával szabad. Minden tűzveszélyes cselekedettől tartózkodni kell.
 8. A sírok közötti területek (a sírok kerületét, szélét övező terület) gondozása a sírhely tulajdonosának feladata

Sírkőkészítésre vonatkozó rend:

 1. A temetőben a sírhelyek fölé építményt elhelyezni csak a temető tulajdonosának a hozzájárulásával lehet. A kérelemhez csatolni kell az építményről készített látványtervet. Amennyiben az építményt a rendeletben meghatározott sírhely nagyságánál nagyobbra tervezik, úgy az építmény által elfoglalt hely alapterületének megfelelően azt előzetesen meg kell váltani.
 2. A temetőfenntartási hozzájárulási díjat a síremlék készítő vállalkozónak be kell fizetni.
 3. Síremlék elhelyezésekor be kell tartani a vonatkozó előírásokat.
 4. A temetőben kegyeletnek megfelelő magatartást kell tanúsítani. Tilos a hangoskodás, zenehallgatás!
 5. Temetési szertartás alatt a kiviteli munkát fel kell függeszteni.
 6. A kiviteli munkák során a vonatkozó munkavédelmi, higiénés, baleset-megelőző előírások betartandók, ezért a síremlék készítő vállalkozó felelősséggel tartozik.

Temetkezési vállalkozókra vonatkozó rend:

 1. A temetések időpontjának egyeztetése
 2. Két temetés között eltelt idő minimum 3 óra kell, hogy legyen.
 3. Sírásás során kikerülő földet a temetkezési vállalkozónak el kell szállítani .
 4. A temetési szertartás (és ahhoz kapcsolódó munkák) során a vonatkozó munkavédelmi, higiénés, baleset megelőző előírások betartandók, ezért a vállalkozó felelősséggel tartozik!