Egész évben a lakosság szolgálatában!

Ingatlanüzemeltetési feladataink:

- bérleti szerzõdések megkötése, lakások átadása, visszavétele jegyzõkönyv alapján

- bérleti szerzõdésben foglaltak nyilvántartása, rendeltetésszerû használat ellenõrzése

- lakásbérleti díjak beszedése, nyilvántartása, számlák kiállítása

- önkormányzat felé negyedévenként történõ elszámolás a bérleti díjakkal

- üresen álló bérleményeknél a közüzemi díjak és a közös költség megfizetése

- a bérbeadóra tartozó javítási, karbantartási munkák lebonyolítása

- vegyes tulajdon esetében a közgyûlés által meghatározott közös költségek önkormányzati tulajdon utáni megfizetése, megállapodás megkötése, nyilvántartása

- 100 %-os önkormányzati tulajdon esetén kéményseprés elvégeztetése, közös helyiségek világítása, takarítása, tûzvédelmi berendezések biztosítása, rágcsálók szükség szerinti irtása

- hibaelhárítás a vonatkozó rendeletek szerint

- a tulajdonossal együttmûködve gondoskodás a díjhátralékok behajtásáról, szükség esetén javaslat a bérleti szerzõdés felmondására

- az évenként szükséges statisztikai jelentések elkészítése

- hasznosítatlan önkormányzati tulajdon esetén az ingatlanhoz tartozó területen téli csúszásmentesítési feladatok ellátása.

Télen az ingatlan környékének síkosságmentesítése, tavaszi - nyári - õszi idõszakban a lakókörnyezet rendben tartása a lakók feladata.